Algemene Leden Vergadering

Op dinsdag 19 febr. 2019 hebben wij onze Algemene Leden Vergadering gehouden in Cafe – Zalencentrum de Viersprong. Bijna 90% van onze stemgerechtigde leden was aanwezig. De gebruikelijke agenda punten werden stap voor stap behandeld en door het bestuur toegelicht. Vanuit de leden was er voldoende feedback op de verschillende onderwerpen. Met name de aanname van het nieuwe reglement “Lief en Leed” en de geplande samenwerking met 2 andere collega verenigingen voor het organiseren van 3 Kerstconcerten in december 2019 werden enthousiast ondersteund. Het bestuur heeft weer volmondig het vertrouwen gekregen van de aanwezige leden om haar taken ook voor dit jaar uit te voeren. Na de vergadering werd onder het genot van een drankje nog wat gezellig bijgepraat.