Organisatie

Bestuur

Het bestuur draagt de directe verantwoordelijkheid voor het secretariaat, de informatievoorziening en het financiële beheer. Het bestuur organiseert daarnaast 1 x per jaar de algemene ledenvergadering, regelt de optredens en onderhoud de contacten met de leden en muziekverenigingen in de regio.

Het huidige bestuur bestaat uit:

VoorzitterSecretarisVicevoorzitter / PRPenningmeester
Luciën SeldersAnneke van der SandeJohn DamenKitty Sibon van Riel
06-251 85 46106-411 25 66306-252 70 73906-273 29 542


Bankgegevens:

Rabobank NL 10 RABO 0112 9482 27

Kamer van Koophandel: 40260851

 

Contactadres:

info@seniorenharmoniedongen.nl

of

Secretaris Seniorenharmonie Dongen

p/a Kanaalstraat 89,

5104 AB Dongen

 

Locatie wekelijkse repetities:

Zalencentrum “De Viersprong”

Kanaalstraat 10,

5104 AC Dongen

0162-312054