Organisatie

Bestuur

Het bestuur draagt de directe verantwoordelijkheid voor het secretariaat, de informatievoorziening en het financiële beheer. Het bestuur organiseert daarnaast 1 x per jaar de algemene ledenvergadering, regelt de optredens en onderhoud de contacten met de leden en muziekverenigingen in de regio.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter1e secretaris (extern)Vicevoorzitter2e secretaris (intern)Penningmeester
Frank RomboutsAd de JongAd de JongAnneke van der SandenJan Verdaasdonk
06-4492644906-4993629906-499362990162-3131780162-315553


Bankgegevens:

Rabobank NL 10 RABO 0112 9482 27

Kamer van Koophandel: 40260851

 

Contactadres:

info@seniorenharmoniedongen.nl

of

Secretaris Seniorenharmonie Dongen

p/a Kanaalstraat 89,

5104 AB Dongen

 

Locatie wekelijkse repetities:

Zalencentrum “De Viersprong”

Kanaalstraat 10,

5104 AC Dongen

0162-312054