Links

Links naar andere organisaties:

Het KunstPodium
Het KunstPodium is een centrum voor kunst en cultuur in Dongen, Gilze & Rijen. We bieden projecten, workshops en cursussen aan in de disciplines muziek & zang, dans & beweging, muziektheater en beeldende kunst. Wij doen dit voor zowel particulieren als onderwijsinstellingen. Het aanbod voor particulieren bestaat uit jaarcursussen maar ook uit kortere cursussen en workshops die worden gegeven door docenten met bevoegdheid voor hun vak, bezieling in hun werk én ervaring. Je ziet het, je hoort het & je beleeft het bij Het KunstPodium.
www.hetkunstpodium.nl


Junior Orkest Dongen
In Dongen leer je muziek maken. Bij het Junior Orkest Dongen het samenspel. Maar de echte basis wordt gelegd door muziekscholen en muziekleraren.

In Dongen spelen veel mensen muziek. Jong en oud. Bij het Junior Orkest Dongen richten we ons op de muzikale toekomst. Jeugd in de leeftijd van 7 tot 14 jaar. De aanvulling op het rijke muzikale verenigingsleven.Jong geleerd is oud gedaan! Veel muzikanten begonnen muziek te maken toen ze nog jong waren. Hoe jonger hoe beter. En als je eenmaal weet hoe het moet is het een kwestie van onderhouden.

Naast de repetities volg je daarom ook muziekles. Dat kan bij een muziekschool of een bij individuele muziekleraar. Je hebt het nodig om mee te kunnen blijven spelen. De anderen volgen ook muziekles en worden daardoor beter.

In de repetities werkt de dirigent aan jullie samenspel. Tijdens de muzieklessen leer je muzieknoten lezen en je instrument beter bespelen. De combinatie maakt je een betere muzikant.

Elke week maakt het Junior Orkest Dongen muziek. Tijdens deze repetities oefen je het samen muziek maken. Een dirigent geeft jullie aanwijzingen en tips. Het is echt leuk en uitdagend. Elke keer word je beter. Jullie worden als groep ook beter. Dat geeft een kick.

Friends forever; Bij het junior orkest maak je niet alleen muziek. Je maakt ook nieuwe vrienden en vriendinnen. Samen muziek maken is gewoon leuk. Best friends forever.

www.juniororkestdongen.nl

 

Koninklijke Muziekvereniging Dongen

Koninklijke Muziekvereniging Dongen is een fusievereniging ontstaan uit Harmonie Aurora en Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum, op 6 september 2017 hebben de leden van beide verenigingen tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering ingestemd met het voorstel tot fusie. Statutair is Harmonie Aurora aan Koninklijke Muziekvereniging Musis Sacrum toegevoegd, waarna er een naamswijziging is ondergaan tot Koninklijke Muziekvereniging Dongen, zodat het behoud van het predicaat koninklijk alsmede ook de oprichtingsdatum (13 juni 1840) behouden is gebleven.

www.koninklijkemuziekverenigingdongen.nl

 

Drumfanfare Beatrix Dongen
Deze vereniging is opgericht in 1955 en treedt al ruim 60 jaar op in binnen- en buitenland. Drumfanfare Beatrix verzorgt de muzikale omlijsting bij evenementen, parades, taptoes en festivals. Het korps staat voor kwaliteit en energieke optredens met populaire muziek. Hoewel het korps normaliter als eenheid naar buiten treedt, heeft ook ons majorettepeloton, “de Starlets”, een eigen mechanische show en neemt deel aan concoursen. Gezelligheid en teamspirit staan bij Drumfanfare Beatrix hoog in het vaandel, evenals het streven steeds te blijven vernieuwen. Onze muziek en streetshows staan garant voor een geweldig optreden.
www.drumfanfare-beatrix.nl

 

Christelijke Muziekvereniging Crescendo ’s Gravenmoer
Christelijke Muziekvereniging “Crescendo” ’s Gravenmoer is op 12 maart 1947 opgericht. De vereniging bestond toen uit een fanfare. Rond 1950 kwamen daar een toneelclub en een drumband bij. De fanfare werd door een ledentekort omgevormd tot brassband. Vandaag de dag bestaat Crescendo uit de volgende onderdelen: een brassband, een slagwerkgroep, een jeugdbrassband en een jeugdslagwerkgroep.
www.crescendo-sgravenmoer.nl

 

Fanfare Euterpe ’s Gravenmoer
Fanfare Euterpe uit ‘s Gravenmoer is een gezellige vereniging. Jong en oud voelt zich dan ook thuis binnen de club. Naast het maken van muziek en het verzorgen van optredens organiseren we ook vele andere leuke activiteiten. Zo zijn er bijvoorbeeld de jaarlijkse rommel- en boekenmarkt en gaan we regelmatig een dagje uit. Natuurlijk staat muziek hierbij centraal. Benieuwd naar onze activiteiten? Check de agenda en kom gerust een keertje luisteren! www.fanfare-euterpe.nl

 

Koninklijk Nederlandse Muziek Organisatie KNMO
De vereniging Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is per 1 januari 2014 ontstaan door fusie van de landelijke muziekorganisaties KNFM en VNM en stelt zich als overkoepelende muziekorganisatie ten doel:
het op landelijk niveau bevorderen van de (amateurmuziek) muziekbeoefening en aanverwante vormen van (amateur) kunstbeoefening en het behartigen van de gezamenlijke belangen van haar leden en de daarbij aangesloten verenigingen.
www.knmo.nl

 

Brabantse Bond van Muziekverenigingen BBM 
De BBM wil het actief beoefenen van amateurmuziek en -dans bevorderen. Als provinciaal belangenbehartiger en kenniscentrum werken we bovendien aan een optimaal klimaat waarin de bij ons aangesloten verenigingen ook lokaal kunnen groeien en bloeien en zichtbaar bijdragen aan een rijke maar ook vitale Brabantse culturele samenleving. Op 1 januari 2014 zijn alle verenigingen aangesloten bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen en afdeling Brabant van de KNFM ondergebracht in een krachtige Brabantse organisatie voor blaasmuziek. De BBM is met 397 verenigingen de grootste bond aangesloten bij de KNMO
www.brabantse-muziekbond.nl