Algemene Leden Vergadering

Zoals gebruikelijk zal het bestuur van de Seniorenharmonie Dongen jaarlijks haar Algemene Leden Vergadering houden in Cafe Zalencentrum de Viersprong. Een belangrijke vergadering waar kort teruggeblikt wordt op het afgelopen jaar en ook naar de toekomst gekeken wordt. Alle leden kunnen zijn of haar eigen mening ter sprake brengen. Derhalve noteer alvast de datum: dinsdagmorgen 3 maart 2020 vanaf 10.00 u.