Algemene Leden Vergadering 4 april 2023

Op dinsdagmorgen, 4 april 2023, zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden gehouden vanaf 11.00 u (dus tot de pauze onze wekelijkse repetitie) in Cafe Zalencentrum de Viersprong.

Het bestuur zal verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en financieen over het jaar 2022. Tevens moeten wij met elkaar van gedachte wisselen over de toekomst van onze muziekvereniging. Gezien het beperkt aantal leden is het niet meer mogelijk om zelfstandig op te treden.

Alle stemgerechtigde leden ontvangen tijdig de uitnodiging met de agenda enz.