Algemene Leden Vergadering

Op dinsdagmorgen 3 maart 2020 heeft Seniorenharmonie Dongen haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Helaas een aantal leden afwezig wegens ziekte en/of andere prive omstandigheden. Na de opening van de voorzitter, met een korte terugblik op het afgelopen jaar,  zijn de standaard agendapunten weer behandeld en besproken met de leden die haar goedkeuringen duidelijk lieten horen over het gevoerde beleid. Uitgebreid stil gestaan met het grote project Regio Kerstconcerten on Tour van december 2019. Zeer positief ervaren om met meerdere muzikanten samen een groot orkest te vormen. Een aandachtspunt en zorg is en blijft het aantal leden en gaten in de bezetting van bepaalde secties. Derhalve zullen wij in de toekomst meer met andere muziekverenigingen moeten samenwerken en/of elkaar moeten ondersteunen door middel van de inzet van gastmuzikanten. Het bestuur zal deze contacten in de regio dan ook verder blijven intensiveren. Een andere eenmalige activiteit werd positief ontvangen, namelijk een gezamenlijk uitstapje in 2020. De activiteitencommissie zal samen met het bestuur dit verder gaan inventariseren en organiseren. Na de vergadering was er nog ruimte voor een drankje en om nog wat verder bij te kletsen over nu en de toekomst.