Algemene Leden Vergadering

Op dinsdag 14 juni a.s. zal de eerder uitgestelde Algemene Leden Vergadering worden gehouden van Seniorenharmonie Dongen. Het bestuur zal dan haar verantwoording afleggen over het beleid van het afgelopen kalenderjaar 2021.  Tevens zullen wij samen met de leden moeten kijken naar de toekomst van onze vereniging. Gezien de daling van het aantal musicerende leden zal een samenwerking met andere muziekverenigingen steeds noodzakelijker worden om kwalitatieve concerten te kunnen verzorgen.

Tevens zullen wij een aantal jubilarissen in het zonnetje zetten daar dit in de afgelopen 2 jaren niet heeft kunnen plaatsvinden door de vele coronamaatregelen.

Dus dinsdag 14 juni a.s. om 10.00 u bij Zalencentrum de Viersprong in Dongen. Alle leden krijgen uiteraard vooraf de uitnodiging en agenda toegestuurd.