Corona gevolgen

Naar aanleiding van de adviezen c.q. het protocol van de KNMO (Muziekbond) d.d. 8 juni j.l.  hebben wij met het bestuur overleg gehad over het wel of niet opstarten van onze wekelijkse repetities conform de minimale vereiste maatregelen.Op basis van het definitieve protocol hebben wij als bestuur besloten om de eerstkomende maanden de repetities nog niet op te starten.

De belangrijkste overwegingen die ten grondslag liggen aan dat besluit zijn:

  1. allereerst dat de muzikanten van onze vereniging vrijwel allemaal behoren tot de risicogroep door hun leeftijd (70 jaar en ouder) en sommige ook vanwege specifieke gezondheidsklachten (al dan niet leeftijdsgebonden);

     2. dat de regels in het protocol bijzonder ingrijpend zijn voor wat betreft de organisatie c.q. het in de praktijk                    brengen, de intensieve communicatie en de wijze waarop dit alles door de vereniging gehandhaafd dient te                worden;

     3.  dat het corona-effect (opnieuw pieken?) door – onder meer – de komende zomervakanties in juli/augustus                  mogelijk pas eind augustus/begin september zal blijken. De komende maanden in feite nog belangrijk                        voortschrijdend inzicht zal worden verkregen over de ontwikkeling van het virus door deze versoepelingen;

     4. dat naast de eigen verantwoordelijkheid van elk individueel lid, de aansprakelijkheid voor calamiteiten door het          onjuist uitvoeren en handhaven van gestelde regels, kan komen te liggen bij het bestuur (in zijn geheel, maar            ook hoofdelijk).

 Met jullie hopen we dat de ontwikkelingen (vooral de verdere versoepelingen) de eerstkomende maanden gunstig verlopen. Hopelijk zo gunstig dat het verantwoord en praktisch uitvoerbaar wordt om voor alle leden (onze grote risicogroep) van onze vereniging een herstart te maken van de repetities.