Extra Algemene Leden Vergadering Seniorenharmonie Dongen

Het bestuur heeft alle leden uitgenodigd voor een extra Algemene Leden Vergadering op dinsdagmorgen 20 sept. 2022 bij Cafe Zalencentrum de Viersprong.

Zoals eerder gemeld zullen wij gezamenlijk gaan brainstormen over de toekomst van onze vereniging. De reden hiervoor is dat helaas het leden aantal fors gedaald is in de afgelopen jaar (mede veroorzaakt door de corona periode) en dat het steeds moeilijker wordt om kwalitatief op te treden c.q. nieuwe leden te werven.

Hopelijk kunnen wij met elkaar een plan van aanpak bedenken om het tij te keren.