Herstart repetities

Wij naderen langzaam het einde van de corona crisis. Hopelijk hebben de meeste leden hun vaccinaties gehad. Volgens de laatste maatregelen van de overheid en de adviezen van de KNMO (Muziekbond) is het weer mogelijk om in groepsverband binnen te gaan repeteren. Uiteraard met in achtneming van bepaalde regels. De maand juni is traditioneel onze vakantiemaand derhalve hebben wij het voornemen om op dinsdag 6 juli a.s. vanaf 10.00 u onze eerste repetitie te houden in Cafe Zalencentrum De Viersprong. Na onze eerstvolgende bestuursvergadering (14 juni a.s.) zullen wij onze leden informeren. Wellicht kunnen onze leden hun instrumenten weer “uit het vet” halen en alvast de condities gaan opbouwen.

Wij hopen dan na enige maanden weer zover te zijn dat wij een optreden zouden kunnen verzorgen.